سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
آنکه مجادله به باطلش فراوان شود، کوری اش از حقیقت ماندگارشود . [امام علی علیه السلام]