سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
هر که خود رأى گردید به هلاکت رسید ، و هر که با مردمان رأى بر انداخت خود را در خرد آنان شریک ساخت . [نهج البلاغه]